Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski

Aktualności

Aeroklub Jeleniogórski

SPOTKANIE INFORMACYJNE I ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PODSTAWOWEGO SZKOLENIA LOTNICZEGO

dodano 20.02.2020 o godzinie 17:24, przez ,

Aeroklub Jeleniogórski ma przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące podstawowego szkolenia lotniczego organizowanego w nadchodzącym sezonie przez Aeroklub Jeleniogórski. Spotkanie odbędzie się 28 marca (sobota) o godzinie 13:00 w budynku Aeroklubu Jeleniogórskiego przy ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze. Serdecznie zapraszamy.

news

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Aeroklubu Jeleniogórskiego

dodano 29.11.2019 o godzinie 12:47, przez ,

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Aeroklubu Jeleniogórskiego w dniu 27.11.2019r. podjął Uchwałę o zwołaniu na dzień 14 grudnia 2019 roku:
Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Jeleniogórskiego
Miejsce Zgromadzenia:
Sala konferencyjna Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim, ul. Kręta 27 (dawna Wyczynowa Szkoła Szybowcowa).

 

Terminy Zgromadzenia:
I.    Termin: 14.12.2019, godz. 9:00
II.    Termin: 14.12.2019, godz. 9:15

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Jeleniogórskiego w dniu 14.12.2019r.

1.    Otwarcie obrad przez Prezesa AJ, w przypadku niewystarczającej frekwencji - ogłoszenie drugiego terminu rozpoczęcia obrad.
2.    Otwarcie obrad w drugim terminie.
3.    Powitanie Zaproszonych Gości
4.    Powołanie protokolanta oraz Komisji Mandatowej - 3 osobowej i stwierdzenie przez nią ważności obrad
5.    Wybór Przewodniczącego obrad i Prezydium, w tym Sekretarza obrad.
6.    Głosowanie nad przyjęciem Porządku obrad i Regulaminu obrad po zapoznaniu zgromadzonych z ich treścią.
7.    Powołanie komisji zgromadzenia:
-    komisji uchwał i wniosków - 3 osobowej
-    komisji skrutacyjnej - 3 osobowej.
8.    Sprawozdanie Zarządu AJ .
9.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego AJ.
10.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej AJ.
11.    Sprawozdanie Dyrektora AJ.
12.    Wystąpienie przedstawiciela Komisji Statutowej
13.    Dyskusja nad sprawozdaniami
14.    Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
15.    Wystąpienie komisji uchwał i wniosków.
16.    Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami uchwał i wniosków.
17.    Zakończenie obrad

Prezes Aeroklubu Jeleniogórskiego
 
Andrzej Piotrowski


news

Zmarła Maria Ruszczyńska

dodano 08.07.2019 o godzinie 15:43, przez E.U.,

Z żalem informuję, że dnia 4 lipca 2019 roku zmarła nasza koleżanka Mariola Ruszczyńska.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 9 lipca 2019 r. o godz. 14.00 na nowym cmentarzu w Jeleniej Górze.

Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Mariola urodziła się 11 lutego 1939 roku.

Swoją przygodę z lataniem rozpoczęła na kursie szybowcowym Lęborku. Dalsze szkolenie kontynuowała w Szkole Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim i w AJ. W roku 1964 zdobyła Srebrną Odznakę Szybowcową, a 1968 roku Złotą Odznakę Szybowcową.

Uczestniczyła w locie na falę z Lidią Pazio w dniu 16.11.1965 r. na szybowcu "Bocian", ustanawiając rekordy Polski:wysokości absolutnej 8350 m oraz przewyższenia 7210 m.

Aktywnie działała w Jeleniogórskim Klubie Seniorów Lotnictwa i od wielu lat corocznie brała udział w "Sabatach" w Zlotach Polskich Pilotek, pisała teksty do sabatowych piosenek, umilała czas zebranym recytując zabawne wierszyki. W naszej pamięci pozostanie wesołą, pogodną i życzliwą Koleżanką.

Cześć Jej Pamięci !!!

Aeroklub Jeleniogórski

Półkolonie 2019

dodano 05.06.2019 o godzinie 21:04, przez ,

 

ZAPISY
1. Zapisy na półkolonie odbywają się ELEKTRONICZNIE, rozpoczną się 10 czerwca 2019r. i potrwają do 14.06.2019r. lub wyczerpania miejsc. Początek zapisów od godz. 10:00. Maile wysłane przed tą godziną nie będą brane pod uwagę! Turnus I, III, IV -20 osób na każdym turnusie. Turnus II(lotniczy od 12-tu lat)- 15 osób. Jako zgłoszenie traktowane jest przesłanie na adres mailowy: polkolonieaeroklub@wp.pl w postaci załącznika uzupełnionego w czytelny sposób kompletu dokumentów, które można pobrać tutaj:

karta.2019.doc

 

W TYTULE MAILA PROSZĘ WPISAĆ „IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ PROPONOWANY NR TURNUSU”.  W przypadku dzieci niepełnosprawnych PROSZĘ DODATKOWO ZAŁĄCZYĆ ORZECZENIE. W jednym mailu można dokonać zgłoszenia jednego dziecka. Dziecko można wpisać tylko na jeden turnus.

2. Informacja czy dziecko zostało przyjęte na półkolonie zostanie przekazana mailem lub telefonicznie na e-mail/numer kontaktowy rodzica podany w karcie kwalifikacyjnej do 20 czerwca 2019r.

3.
ZGŁOSZENIE TRAKTUJE SIĘ JAKO KOMPLETNE, GDY po otrzymaniu informacji potwierdzającej przyjęcie dziecka na półkolonie, rodzice złożą w siedzibie Aeroklubu Jeleniogórskiego oryginały wymaganych dokumentów, tj. kartę kwalifikacyjną, podpisany regulamin, informację o transporcie, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych dodatkowo orzeczenie PPP ze wskazówkami do pracy z dzieckiem oraz opinię wychowawcy potwierdzającą, że dziecko może funkcjonować w grupie 20-osobowej.
Komplet czytelnie wypełnionych i podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów domumentów w orginale musi być dostarczony do dnia  28 CZERWCA 2019r. do sekretariatu Aeroklubu przy ulicy Łomnickiej – Lotnisko.

4. Jeśli komplet dokumentów nie będzie dostarczony do w/w terminu, dziecko zostanie skreślone z listy, a na jego miejsce zapisana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

 

 

Aeroklub Jeleniogórski

SZKOLENIE PODSTAWOWE PPL(A) I SPL

dodano 01.04.2019 o godzinie 21:32, przez ,

Miło nam poinformować, że w zbliżającym się sezonie wiosenno-letnim, Aeroklub Jeleniogórski będzie organizował szkolenia podstawowe SPL oraz PPL(A). Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy w najbliższą niedzielę (07.04) o godzinie 13:00 do siedziby Aeroklubu Jeleniogórskiego przy ulicy Łomnickiej-Lotnisko na spotkanie organizacyjne, na którym odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące szkolenia w naszym aeroklubie. Serdecznie zapraszamy !

news

Zmarł Henryk Stempiński

dodano 15.01.2019 o godzinie 12:21, przez ,

Ze smutkiem i żalem informujemy, że odszedł od nas Pan Henryk Stempiński, wybitny lotnik, intruktor i długoletni członek Aeroklubu Jeleniogórskiego. Kierownik Aeroklubu Jeleniogórskiego w latach 1978-1985 r. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 17 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00 na na nowym cmentarzu w Cieplicach . Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

news

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Aeroklubu Jeleniogórskiego

dodano 16.11.2018 o godzinie 14:00, przez ,

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Aeroklubu Jeleniogórskiego w dniu 27-10-2018 r.
podjął Uchwałę o zwołaniu na dzień 01 grudnia 2018 roku

Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Jeleniogórskiego

Miejsce Zgromadzenia:

Sala konferencyjna Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim ul Kręta 27 (dawna Wyczynowa Szkoła Szybowcowa)

Terminy Zgromadzenia:

 1. Termin 01-12-2018 godz. 10:00
 2. Termin 01-12-2018 godz. 10:15

 

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków
Aeroklubu Jeleniogórskiego w dniu 01-12-2018r.

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa AJ, w przypadku niewystarczającej frekwencji – ogłoszenie drugiego terminu rozpoczęcia obrad.
 2. Otwarcie obrad w drugim terminie
 3. Powitanie Zaproszonych Gości
 4. Powołanie protokolanta oraz Komisji Mandatowej – 3 osobowej i stwierdzenie przez nią ważności obrad
 5. Wybór Przewodniczącego obrad i Prezydium, w tym Sekretarza obrad.
 6. Głosowanie nad przyjęciem Porządku obrad i Regulaminu obrad po zapoznaniu zgromadzonych z ich treścią.
 7. Powołanie komisji zgromadzenia:

-komisji uchwał i wniosków – 3 osobowej

- komisji skrutacyjnej – 3 osobowej

 1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu AJ za rok 2018
 2. Sprawozdanie Dyrektora AJ
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej AJ
 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego AJ
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i zgłaszanie wniosków do komisji uchwał i wniosków
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
 7. Wystąpienie komisji uchwał i wniosków
 8. Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami uchwał i wniosków
 9. Zakończenie obrad

 

Prezes  Aeroklubu  Jeleniogórskiego

Andrzej Piotrowski                  

news

Zarząd Sekcjii Samolotowej AJ

dodano 14.09.2018 o godzinie 19:23, przez ,

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Sekcji Samolotowej Aeroklubu Jeleniogórskiego .

Na posiedzeniu ukonstytuował się skład Zarządu następująco :

 

 

1. Przewodnicząca Zarządu Elżbieta Urbanowicz

2. Z-ca przewodniczącej Jarosław Masalski

3. Skarbnik Zarządu Agnieszka Szpieć

news

Półkolonie 2018

dodano 11.06.2018 o godzinie 18:02, przez ,

ZAPISY
1. Zapisy na półkolonie odbywają się ELEKTRONICZNIE, rozpoczną się 12 czerwca 2018r. i potrwają do wyczerpania miejsc. Początek zapisów o godz. 15.00. Maile wysłane przed tą godziną nie będą brane pod uwagę! O przyjęciu decyduje kolejność otrzymanych wiadomości. Liczba miejsc na turnusie to 35 osób. Jako zgłoszenie traktowane jest przesłanie na adres mailowy: polkolonieaeroklub@wp.pl w postaci załącznika uzupełnionej w czytelny sposób karty kwalifikacyjnej oraz informacji o transporcie, które można pobrać tutaj: karta2018.doc

W TYTULE MAILA PROSZĘ WPISAĆ „IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ NR TURNUSU”, w przypadku dzieci niepełnosprawnych PROSZĘ DODATKOWO ZAŁĄCZYĆ ORZECZENIE. W jednym mailu można dokonać zgłoszenia jednego dziecka. Dziecko można wpisać tylko na jeden turnus.

2. Informacja czy dziecko zostało przyjęte na półkolonie zostanie przekazana mailem lub telefonicznie na e-mail/numer kontaktowy rodzica podany w karcie kwalifikacyjnej do końca czerwca 2018r. BĘDZIEMY KONTAKTOWAĆ SIĘ TYLKO Z RODZICAMI, KTÓRYCH DZIECI ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE.

3.
ZGŁOSZENIE TRAKTUJE SIĘ JAKO KOMPLETNE, GDY po otrzymaniu informacji potwierdzającej przyjęcie dziecka na półkolonie, rodzice złożą w siedzibie Aeroklubu Jeleniogórskiego oryginały wymaganych dokumentów, tj. kartę kwalifikacyjną, podpisany regulamin, informację o transporcie, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych dodatkowo orzeczenie PPP ze wskazówkami do pracy z dzieckiem oraz opinię wychowawcy potwierdzającą, że dziecko może funkcjonować w grupie 35-osobowej.
Dokumenty MUSZĄ ZOSTAĆ czytelnie wypełnione, podpisane przez obojga rodziców i DOSTARCZONE DO DNIA 28 CZERWCA 2018R. do sekretariatu Aeroklubu przy ulicy Łomnickiej – Lotnisko 1.

4. Jeśli komplet dokumentów nie będzie dostarczony do w/w terminu, dziecko zostanie skreślone z listy, a na jego miejsce zapisana zostanie kolejna osoba z listy otrzymanych wiadomości.

news

Spotkanie z pilotami dronów

dodano 26.04.2018 o godzinie 20:19, przez ,

Red Deer Jelenia Góra FPV Group wraz z RotoRacer zaprasza na W przed-majówkę 28.04-29.04 organizujemy spotkanie z pilotami dronów wyścigowych z Polski (może i nie tylko) na naszym torze. Przez kilka dni będzie okazja się poznać oraz  pościgać się na malowniczo usytuowanym torze z pomiarem czasu. Impreza odbędzie się na Lotnisku Jeżów Sudecki.Zapewniamy prąd, muzykę, piękne widoki na otaczające góry i dobrą atmosferę.

Pogoda

Newsletter

Zapisz sie do newslettera i dowiaduj się jako pierwszy o nowościach

Polecamy

Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze
Jelenia Plast
kotlina 365
karford
krycha
wojcieszowianka
aktywnomania
simet

Kamery Online

Góra Szybowcowa

Więcej kamer


avioner